Reset van de waardeketen in fashion
Reports Mode reset efficiëntie

Reset van de waardeketen in fashion

Het proces van ontwerpen, inkopen, produceren, leveren en uiteindelijk aan consumenten verkopen van producten in de detailhandel – en daarmee ook het geld- en goederenverkeer – kan in veel gevallen efficiënter georganiseerd worden tussen leveranciers van fashion en zelfstandige (multibrand) winkels. Er is nog te veel sprake van inflexibiliteit en overproductie. Het verdienmodel in fashion is rijp voor een reset. Dat deze urgentie er is, wordt al langere tijd door zowel zelfstandige retailers als merken aangegeven. Q&A heeft in opdracht van INretail en Modint een onderzoek uitgevoerd naar het huidige verdienmodel en de gewenste toekomstrichting.

Het onderzoek toont aan dat in veel gevallen de samenwerking niet optimaal is. Er zal niet één perfecte manier van samenwerken zijn, maar het is duidelijk dat we van schakels naar partners in de keten moeten gaan. Om tot een vruchtbare en toekomstbestendige samenwerking tussen retailers en leveranciers te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  1. Focus op de eindgebruiker;
  2. Transparantie (middels digitalisering en data);
  3. Gezamenlijke KPI’s;
  4. Duurzaamheid;
  5. Onderling vertrouwen.

Download het rapport van INretail en Modint hier.