Retail Postcorona impactanalyse

De impact van het coronavirus op retail non-food is groot. Net als het effect op winkelgebieden. In een grootschalige analyse van Q&A onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst. De betrokken stakeholders schetsen een somber beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en de leegstand stijgt. Lees de verwachtingen van de stakeholders in het rapport van de Retailagenda in samenwerking met INretail.

Key takeaways:

  • Traffic voorlopig lager, vooral in grote steden: zolang er geen vaccin/medicijn is zullen consumenten meer gericht en vaker alleen komen winkelen.
  • Een forse afname van het aantal shoppingtrips: men gaat minder vaak winkelen en geeft de voorkeur aan de eigen woonplaats.
  • Online groeit en de helft daarvan is blijvend: de groei van online is in een stroomversnelling gekomen. Een deel van deze onlinegroei is een definitieve verschuiving van fysieke omzet naar online omzet.
  • Veel winkelsluitingen in non-food verwacht: de traffic is afgenomen, online stijgt en omzetten staan onder druk. Dit zorgt voor een verwachting van winkelsluitingen voor zowel MKB als GWB.
  • Meer druk op de huur en ruimte voor omzethuur: oude huurprijzen gebaseerd op traffic zijn niet meer in balans. De huurprijzen komen onder druk te staan en zullen vooral in de grote steden verlaagd worden.

Download hier de volledige rapportage.