ABN AMRO: Nederland na Corona in vier scenario's
Reports ABN Amro Coronacrisis Post Corona

ABN AMRO: Nederland na Corona in vier scenario's

Hoe zal de Nederlandse maatschappij en economie eruit gaan zien in toekomst en wat voor gevolgen heeft dit op de retail sector? Door de coronapandemie zijn maatschappelijke en economische ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. ABN AMRO heeft vier potentiële scenario’s uitvergroot om potentiële ontwikkelingen omtrent Covid-19 inzichtelijk te maken.

Twee onzekerheden hebben een centrale rol: 1) is de markt of juist de overheid de bepalende factor? En 2) zal de burger vooral voor zichzelf kiezen of op basis van collectiviteit handelen? Deze twee onzekerheden creëren één matrix die de basis voor vier scenario’s vormt.

Vijf key takeaways:

  • ABN AMRO heeft vier uitvergrote scenario’s geschetst van hoe onze maatschappij en economie er in de toekomst uit zal gaan zien: een uitgangspunt voor strategische discussies over toekomstige (retail) business modellen.
  • Scenario 1: Vrijheid voor de sterken. Markt en individu staan centraal. Focus op toegenomen inkomensongelijkheid, diversiteit in producten, beste prijs-kwaliteitsverhouding en wereldwijde handel.
  • Scenario 2: Open hightechgemeenschap. Markt en collectief staan centraal. Focus op consuminderen, duurzaamheid, kwaliteit en stabiliteit boven snelle groei en maximaal rendement.
  • Scenario 3: De eigen staat. Overheid en individu staan centraal. Focus op grote inkomensgelijkheid, daling in diversiteit van producten, belastingvoordelen voor bepaalde producten en protectionisme in de wereldhandel.
  • Scenario 4: De beschermende staat. Overheid en collectief staan centraal. Focus op duurzaamheid, belastingvoordelen op bepaalde producten, beperkte groei in inkomens en dus voorkeur voor PaaS-modellen en handel binnen de EU.