Personeelstekort? Dit doe je eraan!

Er is niet alleen veel concurrentie op de retailmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt. Het aanpakken van het personeelstekort verdient daarom een hoge plaats op de managementagenda van retailers. In deze blog vijf concrete adviezen.

Er is niet alleen veel concurrentie op de retailmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel te krijgen en het tekort loopt verder op. Personeel wordt voor retailers steeds belangrijker en het aanpakken van het personeelstekort verdient daarom een hoge plaats op de managementagenda van retailers. In deze blog vijf concrete adviezen.

Winkels vormen samen met horeca het hart van de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van binnensteden en kernen en beide zijn grote werkgevers. De detailhandel is qua werkgelegenheid een van de grootste sectoren met in 2020 ruim 440.000 fte’s in fysieke winkels en ongeveer 40.000 fte’s in webwinkels. Door de voortdurende shift naar online neemt ook de vraag naar klantenservice medewerkers, distributie medewerkers en pakketbezorgers toe. Over de hele linie is er sprake van een personeelstekort en personeelsleden hebben de luxe om te kunnen kiezen. 

Voor de retailsector is het personeelstekort op meerdere fronten een probleem 

Allereerst aan de ‘voorkant’ van de winkel: de relatie met klanten. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag om voldoende personeel te hebben om de winkels te kunnen laten draaien. Vooral ook de kwaliteit van het personeel is belangrijk en dit belang neemt alleen nog maar verder toe. De consument is immers de baas en heeft veel keuze bij het kopen van spullen, zowel online als offline. Voor fysieke winkels zijn de service, advies en kennis die personeel kan toevoegen aan producten een zeer belangrijk aspect waarmee het verschil ten opzichte van de concurrentie gemaakt kan worden. Als de kwaliteit van het personeel niet voldoende is, zal uiteindelijk de concurrentieslag worden verloren. De lat ligt hoog. Medewerkers moeten heel servicegericht, vriendelijk en kundig zijn om te kunnen acteren als ‘ambassadeurs van de formule’. Ook aan de ‘achterkant’ van de winkel, waaronder inkoop, logistiek en IT, wordt personeel steeds belangrijker, niet alleen kwantitatief, maar vooral kwalitatief. 

Wat kunnen retailers doen? Vijf adviezen:

1. Ontwikkel de kwaliteit van het management;

Bij het werven, behouden en ontwikkelen van personeel wordt de kwaliteit van het management steeds belangrijker. Het management moet scherp hebben wat belangrijk is voor werknemers en dat vervolgens zo goed mogelijk bieden. Ook als personeel eenmaal ‘aan boord’ is, moet het management steeds met hen in gesprek over wat belangrijk is. Ontwikkeling en training van medewerkers is dus belangrijk, niet alleen om personeel te binden maar ook om bijvoorbeeld ‘hoger kader’ zelf te kunnen opleiden en vormen.

2. Zorg voor goede ‘branding’ van de onderneming;

Voor retailers en formules is een goede ‘branding’ belangrijk om klanten te verleiden om te kopen. Zowel klanten als personeel hebben veel keuze en moeten dus door de retailer verleid worden om daarvoor te kiezen. De ‘merkwaarden’ van de retailer kunnen hierin ondersteunen en de positie van de retailer als werkgever op de arbeidsmarkt versterken.

3. Besteed voldoende aandacht aan duurzaamheid;

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker vanuit meerdere gezichtspunten. Daarbij gaat het om duurzaamheid in brede zin: aandacht voor milieu, mens en maatschappij. Ook vanuit de invalshoek ‘personeel’ is duurzaamheid belangrijk. Medewerkers willen werken voor bedrijven die duurzaam ondernemen. Zeker voor de jongere generatie (‘generatie Z’) is dit een aspect waar ze steeds meer op letten bij de keuze voor een werkgever. Maak dus als retailer duidelijk waarom duurzaamheid belangrijk is en formuleer doelen en acties op dit gebied.

4. Zorg voor lokale differentiatie van het personeelsbestand;

‘All business is local’ is een bekend credo dat ook geldt voor de retailsector. Ook vanuit de optiek van ‘personeel’ is lokale differentiatie relevant. Door goed te kijken naar wat iedere winkel nodig heeft, kan door de retailer in een veel grotere vijver van kandidaat personeelsleden gevist worden wat de kans op succes vergroot. Zo kan bijvoorbeeld voor de Engels sprekende personeelsleden in Amsterdam gekeken worden naar arbeidsmigranten of asielzoekers.

5. Let vooral op competenties en kijk daarvoor over de grenzen van de sector heen.

Het is uiteraard ideaal als de retailer een nieuw personeelslid vindt die qua kennis, ervaring en competenties helemaal past bij het profiel. In de huidige arbeidsmarkt is dat echter vrijwel onmogelijk en zal de retailer concessies moeten doen aan onderdelen van het profiel. Daarbij kan de retailer zich het beste focussen op competenties. ‘Kennis’ is immers relatief makkelijk en snel te leren en ‘ervaring’ komt vanzelf. Bovendien kan met een focus op ‘competenties’ een veel groter deel van de arbeidsmarkt worden bereikt. Focus op competenties verruimt het blikveld.

Kortom, zowel aan de ‘voorkant’ van de sector (verkoop aan klanten) als de ‘achterkant’ (back-office zoals inkoop, logistiek en personeel) wordt personeel steeds belangrijker, vooral kwalitatief. Retailers kunnen deze uitdaging op verschillende manieren aanpakken: versterken kwaliteit management, zorgen voor ‘branding’, aandacht voor duurzaamheid, zorgen voor lokale differentiatie en focus op competenties.

Olaf Zwijnenburg
Olaf Zwijnenburg van Rabobank Nederland | Owolar Consultancy Experienced C-level Executive | Non-Executive strategic advisor | Passionate innovator of change. Since 2017: Highly regarded Non-Executive Strategic Advisor for tens of dozens of companies, both clients and non-clients of Rabobank. 1992-2017: Enterpreneurial Omnichannel Executive (CEO / CCO / COO). Armed with extensive omnichannel B2C, B2B and D2C experience in leading Strategy, Sales, Operations, MarCom, Buying & E-commerce at well known retailers and brands, often during heavy periods of change and disruption.

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op en dan "Zet in startscherm".

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op het drie-stippen menu en dan "Toevoegen aan startscherm".