5 trends van 2022: De mens heeft impact

Vorig jaar focusten de trends zich op mensen en bedrijven die nieuwe focusgebieden in kaart brachten en sturing probeerden te geven na de Covid-19 pandemie. Dit jaar focussen de trends zich op de reactie op de veranderingen in de maatschappij. Door de pandemie is het steeds duidelijker dat de mens impact heeft op zichzelf, de maatschappij, de natuur en de wereld. Hoe gaat de mens hiermee om in 2022?

5 key takeaways: 

  1. Come as you are. De "ik over wij" mentaliteit wordt steeds sterker, waardoor de spanning tussen het individu en het collectief ook toeneemt. Mensen nemen vaker de leiding in hun eigen leven, wat vraagt naar een nieuwe strategie van merken en werkgevers. Zij dienen te kijken naar de nieuwe dynamieken, het belang van het collectief en het creëren van creatieve proposities om het individu naar zich toe te trekken.
  2. Is het einde van overvloed en massaconsumptie in zicht? Er is een tekort aan materialen, medewerkers en distributiekanalen. Bovendien kijken consumenten anders naar massaconsumptie. Bedrijven moeten zich realiseren dat duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan, mits innovatie centraal staat. Belangrijk: innovatie gaat niet om iets nieuws creëren (want, niet perse duurzaam), maar om het beter omgaan met de tools die je tot je beschikking hebt.
  3. Metaverse zal niet meer weggaan. Bedrijven dienen zich te realiseren dat veel inzichten over de nieuwe consument kunnen gehaald worden uit deze omgeving. Het is niet langer enkel een verkoopkanaal, maar een manier om te ontdekken wat jouw consument wil. Wat draagt de avatar van de nieuwe doelgroep? Waar praat de doelgroep over met connecties?
  4. Consumenten kunnen tegenwoordig overal informatie vandaan halen. Bedrijven dienen te ontdekken waar consumenten de informatie over hun product krijgen. Is dit enkel via eigen kanalen? Zo niet, hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat dit wel via eigen kanalen gaat zodat consumenten makkelijker naar verkoop geleid kunnen worden.
  5. Zorgen is steeds belangrijker, zowel self-care, mental-care als verzorging voor anderen. Zorgen dient vooral formeel als informeel te zijn vanuit bedrijven, merken en werkgevers. Zorg is geen transactie, maar dient beschikbaar te zijn voor iedereen.

Meer lezen? 

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op en dan "Zet in startscherm".

Voeg Retail Outlook Platform toe aan startscherm.

Klik op het drie-stippen menu en dan "Toevoegen aan startscherm".